Matplast

17.02.2016

Warto wiedzieć
Producent Okien, Okna PCV

Należy przyjąć zasadę, że okna zamawiamy wtedy, gdy nasz dom jest już zadaszony, przed rozpoczęciem prac wykończeniowych, lecz decyzja o rodzaju, rozmieszczeniu i wielkości należy podjąć dużo wcześniej, prawidłowy dobór okien powinien odbyć się już na etapie projektu tak, aby nasz dom był prawidłowo usytuowany zgodnie z zasadami stron świata, stolarka miała odpowiednią wielkość oraz funkcjonalność w zależności od rodzaju pomieszczeń.

Dobry projekt oraz przemyślane rozwiązania dot. okien zagwarantują nam satysfakcję w późniejszym użytkowaniu naszego domu. Rozmowy na temat stolarki powinny rozpocząć się wspólnie z architektem i projektantem i powinny uwzględnić usytuowanie domu (zasada stron świata) oraz wielkość i rodzaj (zasada doboru okien). Bardo istotnym elementem na etapie projektu jest także doprecyzowanie rodzaju montażu (w murze, w strefie docieplenia), oraz dokładne określenie systemu zastosowanych rolet. Na etapie projektu można ustalić rodzaje wnęk okiennych oraz nadproży tak, aby stolarka osadzona była stabilnie oraz zastosowany system rolet powodował po montażu z licowanie się rolet z oknami (cofnięte nadproża).

Dodatkowo w projektowaniu należy uwzględnić rodzaj zastosowanych listew podokiennych oraz poszerzeń tak, aby w szczególności w rozwiązaniach balkonowych i drzwiowych nie następowało przemarzanie dolnych stref pod progami. Bardzo istotnym elementem jest taki dobór wymiarów okien, aby zapewnić im maksymalną funkcjonalność. Nie powinniśmy montować okien, których skrzydła przekraczają 1, 5m szerokości, drzwi przesuwnych, których skrzydła są mniejsze niż 1 metr.

Ważne jest, aby projektant miał świadomość o możliwościach technicznych i funkcjonalnych stosowanej stolarki tak, aby dla przyszłego użytkownika była ona jak najbardziej funkcjonalna. W doborze stolarki istotne jest, aby nowoczesność - duże przeszklenia nie powodowały w domu w lecie efektu cieplarnianego - szklarnia, zaś w zimie zbyt intensywnego wychładzania - efekt lodówki, lub zbyt małe przeszklenia- konieczności stosowania sztucznego światła z powodu zbyt małej ilości naturalnego światła.

Producent okien ze zdolnego śląska!

nIE ZWLEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ, KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA NA STRONIE, LUB DZWONIĄC BEZPOŚREDNIO POD NUMER:

nasi partnerzy

outlet